Céginformáció
Az IPTECH Kft. környezetipolitikája
Elkötelezettségünk

A vezetői döntésekben kiemelkedő szerepet kap a KIR, környezeti értékeink megőrzése, dolgozóink védelme, az ehhez szükséges erőforrások biztosítása.

Munkatársaink KIR elkötelezettségét

  • rendszeres oktatással,
  • tevékenységük környezeti hatásának és a biztonságos munkavégzés jelentőségének tudatosításával, ill. érdekeltté tételükkel fokozzuk.

KIR Politikánkat dolgozóinkkal ismertetjük, mindennapi munkába való átültetéséért minden munkatársunk felelős.

Az autó- és csapágyipari alkatrészek előállítása mellett vállaljuk a környezet védelmét és a közösségekre, dolgozókra ártalmas hatások elkerülését. Működésünk részeként, maximálisan törekszünk az optimális energia felhasználásra.

Jogszabályi és egyéb elvárások

Elkötelezettséget vállalunk a tevékenységünkre vonatkozó környezet-, egészség-, és munkavédelmi jogszabályok, a hatósági előírások, valamint érdekelt feleink - általunk elfogadott – környezetvédelmi, munkavédelmi elvárásainak betartására, és a környezetszennyezés megelőzésére.

Jogszabály hiányában is a környezetért felelős módon dolgozunk valamennyi érintett területeken.

Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR)

Az ISO 14001 szabványnak megfelelő Környezetközpontú Irányítási Rendszert működtetünk, mellyel kézben tartjuk környezetvédelemi szempontból jelentős folyamatainkat. Munkatársaink fejlesztő, javító szándékú ötleteit figyelembe vesszük, fokozzuk környezetvédelmi teljesítményünket, Környezetközpontú Irányítási Rendszerünket folyamatosan javítjuk.

Fejlesztéseink

Az indokolatlan környezetterhelés elkerülése érdekében, törekszünk a környezeti elemek igénybevételének csökkentésére. Ahol lehetségesnek tartjuk, ott egyrészt a tevékenységünk során keletkező környezetterhelő anyagok ártalmatlanítása helyett azok értékesítésére, értékesítése helyett újrafeldolgozására, illetve a kibocsátás csökkentésére törekszünk, másrészt az anyag- és energiafelhasználás hatékonyságát növeljük. Az ezekhez kapcsolódó erőforrásokat biztosítjuk.

Folyamatos fejlődés

Célkitűzéseink, fejlesztési programjaink biztosítják a KIR Politikánknak való egyre jobb megfelelést. Kitűzött környezeti céljaink elérésére megvalósítási programot készítünk és teljesítését rendszeresen figyelemmel kísérjük.

Tevékenységünk fejlesztésével hozzá kívánunk járulni

  • a folyamatos fejlődés biztosításához,
  • az élet minőségének javításához,
  • a környezet állapotának megőrzéséhez,
  • a környezetszennyezés megelőzéséhez,
  • az egészséges és biztonságos munkakörnyezet kialakításához,
  • a kockázatok minimalizálásához.
Külső elvárásaink

Beszállítóinktól elvárjuk KIR irányelveink elfogadását. Szükség esetén megköveteljük gyakorlatuk megváltoztatását annak érdekében, hogy azok megfeleljenek az általunk alkalmazott Irányítási Rendszer célkitűzéseinek. KIR politikánkat érdekelt feleink rendelkezésére bocsájtjuk.
↑ vissza a lap tetejére © IPTECH Kft. Minden jog fenntartva. Magyarul In English Auf Deutsch